Jak pracuji

JAK PROBÍHÁ NÁVRH INTERIÉRU?

Po našem prvním nezávazném setkání, které je zdarma a trvá cca hodinu následuje:

 • 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU

  Prvním krokem pro realizaci úspěšného projektu je úvodní konzultace. V rámci tohoto setkání získávám informace o rozsahu projektu a Vašich očekáváních. Zjišťuji, jaké jsou Vaše požadavky, jaké máte preference, co je pro Vás důležité a jak projekt zrealizovat, aby Váš prostor co nejlépe vyhovoval Vašemu životnímu stylu, vkusu a také rozpočtu. Na tuto první schůzku Vám doporučujI přinést veškeré podklady jako půdorysy, fotografie a třeba také inspirativní obrázky, které Vás oslovily.

 • 2. KONCEPT DESIGNOVÉHO NÁVRHU

  Po uzavření smlouvy začínám vytvářet první designovou studii, přičemž vycházím z Vašich požadavků a preferencí. Tato studie může v závislosti na zadání zahrnovat takové položky, jako jsou dispoziční řešení/půdorysy, schéma barev, možnosti použitých materiálů a povrchů, osvětlení, předběžný výběr nábytku, okenních stínění a předběžné návrhy atypického vybavení - vždy na základě předem domluvených požadovaných služeb.

 • 3. VYPRACOVÁNÍ KONEČNÉ VERZE NÁVRHU

  Poté, co schválíte koncept Vašeho návrhu, vytvořím finální návrh a výběr materiálů. Vše Vám bude předloženo ke schválení a na jeho základě budou eventuelně provedeny příslušné objednávky zboží...

 • 4. NÁKUP A DODÁNÍ /tato etapa je součástí smlouvy pouze na přání klienta/

  Poté, co od Vás obdržím schválení návrhu, začínáme společně pracovat na objednávkách. Budeme komunikovat se všemi dodavateli, subdodavateli a prodejci s ohledem na specifikace, objednávky, expedice, koordinaci a časové dodávky nebo instalace u Vás doma.

 • 5. REALIZACE PROJEKTU NEBO RENOVACE /tato etapa je součástí smlouvy pouze na přání klienta/

  Zde se dostáváme přímo k samotné realizaci návrhu. V závislosti na rozsahu Vašeho projektu vypracujeme harmonogram prací a budeme koordinovat práce jednotlivých dodavatelů a subdodavatelů, jako jsou např. malíři, obkladači nebo elektrikáři, kteří budou realizovat jednotlivé úkony. O postupu prací budete pravidelně informováni.

 • 6. FINÁLNÍ ÚPRAVY A PORADENSTVÍ

  Pokud jste si interiér realizovali dle mého návrhu sami, pak můžete využít mých služeb“ Finální úpravy a poradenství“. Tuto službu poskytuji ve chvíli, kdy máte veškeré vybavení dle mého návrhu doručeno. Pomohu Vám se správným rozmístěním vybavení včetně obrazů a drobných dekorací tak, aby Váš interiér získal požadovanou atmosféru.

Má práce v domluveném rozsahu může zahrnovat následující:

 • Návrh barevného a stylového řešení (popsané změny, tipy, rady, např. změny v dispozičním řešení,..)
 • 3D vizualizace prostoru, 2D výkresy včetně kót
 • Návrh atypického nábytku vč. výkresové dokumentace pro výrobu
 • Doporučení nákupu ostatních nábytkových prvků (solitérní kusy) – přehled vč. výrobce, ceny, dodavatele (konkrétní odkazy na webové stránky, kde lze předměty koupit)
 • Návrh na dekorování interiéru (doporučení vhodné výmalby, příp. tapet či obrazů, vhodné textilie, příp. solitéry)
 • Doporučení vhodných materiálů (textilie, materiál pro výrobu nábytku, atd...)
 • Součinnost s realizační firmou a s dílčími řemeslníky
 • Asistence v průběhu celého procesu nebo případné návštěvy při realizaci (v případě potřeby i závěrečné dekorování)